Тус хэлтэс нь иргэдийн санал хүсэлтийг цахимаар, саналын хүсэлтийн хайрцгаар, санал асуулгаар авч ажиллаж байна. Иргэн та бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх өөрийн үнэтэй санал хүсэлтээ ирүүлж бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.
УБХ

 


Таны байрлал: