Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2019 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 12-р сарын 29, Ням гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  8 8 10  10  8  11 - - 1  8  14  7  85
Хоршоо - 1 - 1 - - - - -  1  -  1 4
Төрийн бус байгууллага  2  1 3  3  1  1  -  -  - 1 1  2  15
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  2  1  -  -  -  -  -  1  1  -  3  8
Шашны байгууллага    2  3 -  -  -  - -  -  -  - -  5
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  -  -  2  1  1  -  -  -  2 -  2 8
Хадгаламж зээлийн хоршоо  -  -  -  -  -  1  - -  -  -  -  -  1
Дахин гэрчилгээ олгосон  8  5  5  4  3  4  -  2  2  3  3  2  41
Нэмэлт өөрчлөлт  17  25  15  34  15  18 -  9  5  7  19  16  180
Нэр баталгаажуулсан  13 25 17 15 12 12  2  5  8  15 18  15 157
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар 18 27 41 34 18 50 - 6 3  17  14  22 250
Татан буугдсан 1 - - 5 - - - 4 -  - 1  2 13
 
Таны байрлал: