Өргөдөл, гомдол хүлээн авах шийдвэрлэлт

Тус хэлтэс нь иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг тогтмол хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлэж ажиллахын зэрэгцээ байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангахтай холбогдуулан өргөдөл гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаарх мэдээллийг олон нийтэд сар тутам хүргэн ажиллаж байна.

- Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан: Х.Агжайх

- Холбоо барих утас: 70427810

- Суудаг газар: Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3-р давхарт 02 тоот

 2020 оны 02-р улирлын мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 6-р сарын 15, Даваа гариг, 07:07

[ Унших...]
 
2020 оны 01-р улирлын мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 3-р сарын 16, Даваа гариг, 02:55
[ Унших...]
 
2019 оны 04-р улирлын мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 12-р сарын 14, Бямба гариг, 08:31
[ Унших...]
 
2019 оны 03-р улирлын мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 9-р сарын 12, Пүрэв гариг, 08:31
[ Унших...]
 
2019 оны 02-р улирлын мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 6-р сарын 20, Пүрэв гариг, 08:31
[ Унших...]
 


Хуудас 2-с 1
Таны байрлал: