Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг Хэвлэх
2017 - 3-р сарын 21, Мягмар гариг, 08:01


Урд эгнээнд баруун талаас Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Х.Имашхан, Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга Д.Аманбек, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга С.Арман, Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгийн дарга Р.Бауыржан, Хяналтын улсын байцаагч А.Еркегүл
Арын эгнээнд баруун талаас Ахлах нягтлан бодогч А.Ертауке, Эд хөрөнгө хуулийн этгээдийн архивч Б.Бота, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч Х.Амангүл, Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Б.Одонгэрэл, К.Ерке, Х.Тилеубек